Správa sítě

Cílem správy sítě (outsourcing IT) je klientovi snížit náklady na správu sítě. Základem je optimalizovat vaši počítačovou síť a navrhnout optimální správu sítě v závislosti na množství počítačů a jejich stáří či požadavky klienta. Technik provádějící správu sítě provádí také pravidelné školení uživatelů.

 

Správa sítě a outsourcing IT

Správa sítě

Správa sítě, neboli outsourcing IT je vhodné řešení pro malé a střední společnosti u kterých není finančně výhodné budovat své IT oddělení. Typ řešení správy sítě navrhnu podle množství pracovních stanic a serverů. Frekvence návštěv a reakční doba v případě výskytu potíží je domluvena individuálně. V případě, že je to technicky možné odstraňuji potíže i vzdálenou správou. Nabízím paušální i periodickou fakturaci dle odpracovaných činností podle ceníku.